Dik PostMeer rendement met verbeterde communicatie
Goed communiceren tussen mensen leidt binnen een bedrijf tot hoge tevredenheid in het werk. Maar in de praktijk blijkt wel eens anders. Waarom loopt de interactie met de ene collega goed en gaat het met de andere collega volledig fout. Wat is goede communicatie en wat is slecht. Zo kan een relatie die u met iemand hebt door slechte communicatie worden verstoord. Kunnen mensen, met verschillende achtergronden, totaal anders reageren op eenzelfde boodschap of kan een heel gewone opmerking volledig anders worden opgevat. Dit alles kan binnen een bedrijf tot onnodige conflicten leiden.

Ontwikkelen
Communicatie is de basis van het goed met elkaar om kunnen gaan. Perceptie, het waarnemen van een persoon komt niet altijd overeen met de realiteit. Tussen de "boodschapper" en de "ontvanger" kan een groot verschil in intentie en beleving ontstaan. Ontwikkelen van de juiste communicatie-check is een oplossing voor miscommunicatie. 

Werkvloer
De "werkvloer" is het communicatieterrein voor ondernemer, manager en werknemers. Communicatietrainingen, zowel individueel als in teamverband, zijn waardevol; zonder theorie geen toepassing in de praktijk. Belangrijk aspect voor de Werknemerscoach is de toepassing van de juiste communicatietechnieken op de "werkvloer". Verbaal en non-verbaal gedrag, een spiegel voorhouden, boodschapper en ontvanger trainen op de werkvloer. Daar zit 't rendement. Cultuuromslag door resultaatgerichte communicatie In communicatie zijn er veel aspecten die een rol spelen. Gelijkwaardige communicatie tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevenden; respectvol, belangstellend, duidelijk, open, juiste intonatie, verbaal versus non-verbaal. Het lijkt een open deur maar blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig toe te passen.

Kernbegrippen

Communicatie


  
Teamsamenwerking stimuleren
   Het omgaan met conflicten
   Voor een goede werksfeer zorgen
   Het omgaan met roddelen op de werkvloer
  Overtuigend overkomen
   Invloed te laten gelden zonder macht
   Omgaan met tegengestelde belangen
  Goed naar elkaar luisteren
   Elkaars lichaamstaal beter begrijpen
   Prioriteiten stellen
   Zorgen voor eigen balans

Top 3 voor een cultuuromslag in communicatie:

persoonlijke communicatie
1. Zelfreflectie,
wat is mijn rol voordat ik naar een ander kijk.

2. Inlevingsvermogen,
waarom zou hij of zij dat nou doen

3. Klankbord,
vragen aan je collega wat vind jij nou? Niet het direct zien als kritiek maar kijken wat kan ik er mee!

Iemands karakter veranderen is een illusie. Kijken naar (eigen) gedrag en houding en daar aanpassingen realiseren is zeer goed mogelijk.

Rendementsverbetering
Wilt u meer rendement uit uw communicatie ? Voor u zelf als persoonlijke groei ? Voor meer rendement uit bedrijfsvoering?

Neem contact op met de Werknemerscoach voor een vrijblijvend, informatief gesprek.